Havva'nın cennetten düşerken çıkardığı nefes dünyaya düşerken ıslığa dönüşür. Üzeri kırk gün karla kaplı kalır. Kırk birinci gün güneş ısıtmaya başlar. Kırk diyardan kırk tohum bir araya gelir. Kırk gün eksik olmaz güneş başından. Kırk gün yağan yağmurun sonunda yedi notadan çıkan sesle birlikte kabuk çatlar. İlk doğum böyle gerçekleşir, Eski Bahçenin Şarkıcısı...
---------------------------------------------------
As Eve falls from the garden of Eden her gasp turns into a whistle. She remains covered with snow for forty days. At the day forty one, the sun starts to heat. Forty seeds from forty land gather together. For forty days the sun shines continuously. After forty days of rain, the seeds germinate along with the tone of seven notes. The first birth occurs, The singer of the old garden...
Back to Top